Студентски разработки, които може да ползвате като пример, шаблон, основа или информация за Вашите курсови задачи
пълнотекстовo публикувани дипломни/курсови работи, реферати, доклади, есета, казуси и т. н.; може да прочетете on-line всяка от темите, която Ви интерисува, само като кликнете върху заглавието! ОЩЕ ПОЯСНЕНИЯ

 

Последнa актуализация: 5.1.2021  


 
 
 
 

    • Раздел I:   ВСУ *Черноризец Храбър*

1010201 Стратегия за разширяване на пазарното присъствие
1010202 Стратегии в управлението на фирмата  +   Приложение  +   Експозе
1010203 Култура и масови комуникации – аксеологични проблеми
1010204 Регионални инвестиционни приоритети в развитието на Варненска област   +   Автореферат
1010206 Психология на рекламните комуникации. Мотивационни и психоаналитични теории
1010207 Психологическа характеристика на изкуството да се помага   +   Приложение
1010208 Социална интеграция и професионална реализация на лицата с увреждания на трудовия пазар   +   Приложение
2010202 Човек и гражданин
2010203 Публичната комуникация в България
2010205 Правова държава
2010206 Глобализация на световните комуникации
2010207 Организация и управление на Дом за медико-социални грижи за деца1
2010208 Организация и управление на Дом за медико-социални грижи за деца2
2010209 Правата на човека
2010210 Начин на живот и обучение на децата със специални нужди
2010211 Конституционни гаранции за правата на човека
2010212 Регионална политика за устойчиво развитие в България
2010213 Априлско въстание — 1876 година
2010214 Доклад за проведен преддипломен стаж в Дом "Гаврош"
2010215 Работа с деца със специални нужди
2010216 Курсова работа по народно поетично творчество на тема: "Песни за Момчил"
2010217 Курсова работа по ПАКЕТИ ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ - I част
2010218 Обществено мнение и връзки с обществеността
2010219 Творчески портрет на хореографа Йовчо Георгиев и приноса му за създаване на изпълнителски кадри в СМУ "Филип Кутев" гр. Котел
2010220 Курсова работа по основи на управлението   +   Приложение
2010224 Курсова работа по планиране и прогнозиране
2010225 Методика за разработване на анализ на конкуренцията
2010226 Европейската интеграция и устойчивото развитие в Република България
2010227 Стефан Стамболов и неговата представа за цената на Модернизацията
2010228 Анализ на Национална стратегия за развитие на високите технологии в България   +   Приложение
2010229 Анализ на единна национална стратегия за противодействие на престъпността   +   Приложение
2010230 Инвестиционни източници. Вьншни източници за финансиране на инвестициите
2010231 Тест за сделки с недвижими имоти. Анализ на търсенето и предлагането на жилища в гр. Варна
2010232 Конституция от 1910 г. за Босна и Херцеговина
2010233 Подбор на персонала — същност и значение, основни изисквания
2010234 Понятие за автоматизирани системи за управление
2010235 Анализ и оценка на бизнес позициите на фирма ЗИЕСТО АД — гр. Варна
2010236 Независимостта на масмедиите и фактори на зависимост. Скритите действащи лица в процеса «отражение-публикуване»
2010237 Мотивация на персонала — основна функция за ефективен мениджмънт
2010238 Маркетингово проучване  +   Приложение
2010239 Иван Хаджийски като народопсихолог
2010240 Контролно-пропускателни технически средства - предназначение и видове
2010241 Закрила на деца, лишени от родителска грижа
2010251 Начин на живот и обучение на децата със специални нужди
2010252 Курсова работа по мениджмънт на социалните и здравни фондове


    • Раздел II: ИУ Варна, ТУ Варна


1010102 Себестойност на произвежданата продукция
1010105 Маркетингово проучване на потребителските нагласи към чуждоезиковото обучение в училища Европа
1010106 Продуктово-пазарна стратегия
1010302 Еднотактен импулсен преобразувател
1010303 Разработване на лабораторно упражнение за изследване на система за автоматично регулиране на усилването на сигнали в линийния тракт
1010304 Кинематичен анализ на Хексапод роботи
1010306 Проектиране на хидравлично задвижване на водолазен катер   +   Приложение  +   Титулна страница
1010307 Проектиране на енергетична уредба на 15 000 tdw сухотоварен многоцелеви кораб   +   Съдържание  +   Приложение  +   Титулна страница
1010321 Безразрушителен контрол в системата на транспортното и стационарно турбинно енергетично оборудване   +   Приложение 1   +   Приложение 2   +  
                  Приложение 4А
  +   Приложение 4Б   +   Приложение 6   +   Приложение 7   +   Приложение 8   +   Титулна страница

2010101 Организация и технология на обслужването в хотел HOTEL
2010103 Управление на персонала, Kурсова работа по Международен мениджмънт
2010104 Управленски решения, Kурсова работа по Международен мениджмънт
2010105 Курсов проект по БАЗИ ДАННИ
2010106 Преходът в България и критериите за членство в ЕС
2010107 Маркетингов план
2010110 Социологически анализ на безработицата
2010111 Организация на технологията на производство и обслужване в ресторант RESTAURANT
2010112 Организация и техника на счетоводството
2010113 Курсова работа по икономическа социология
2010118 Търговски дружества у нас
2010119 Обединяване на търговските дружества
2010120 Курсов проект по маркетингови изследвания, Статистика и иконометрия
2010137 Банковата платежна практика у нас

 
    • Раздел III:

1010601 Стопанско развитие на българските черноморски градове през XIII—XIV век
1010702 Митническо обслужване на юридически лица
1010801 Ролята на творческите игри за развитие на познавателната активност у 5-6 годишните децa
1010802 Социално-психологически проблеми на интеграцията на зрително затруднени деца
1010901 Проблеми и перспективи на морския транспорт и пристанищата в света и в България
1020102 Управление на човешките ресурси
1020103 Анализ на финансовото състояние на Астика АД, Хасково
1020104 Анализ на финансовото състояние на фирма
1030302 Туристически пазари и борси — среща на търсене и предлагане
2010601 Анализ на рекламата на The Famous Grouse
2010901 Неумиращият ужас
2010902 Анализ на операторската работа на Радослав Спасов във филма «И дойде денят»
2010903 Произход на светлината и психологическото въздействие на цветовете върху човека
2011051 Казус по Управление на смесени фирми (СИРМА ГРУП АД), Решение   +   Казус по Управление на смесени фирми (СИРМА ГРУП АД), Задание
 

Ако желаете да ползвате материали от нашата библиотека, които не са директно достъпни, може да се свържете се с нас: e-mail:  office@ometeo.com   тел.  088 6 90 70 90