What is OMETEO

Често ме питат какво означава OMETEO. Това наименование се получи като благозвучно съчетание от звуци и букви. Изписах с главни букви на кирилица българската азбука, а след това (пак с главни букви) - английската азбука (на латиница):
АБВГД ЕЖЗИЙ КЛ МН ОПРС ТУФХЦЧ ШЩЪЬЮЯ
АBCD EFGHIJ KL MN OPRS TUVWXYZ      
От буквите, които се изписват (и звучат) по един и същи начин съставих думата ОМЕТЕО, която много ми хареса.

А ето и какво намерих за смисъла на OMETEO:

"OMETEO: In the Aztec belief system, Ometeotl is the Nahuatl word used to describe the two-spirit God of Gods. A word that incorporates a divine balance in all that is "masculine" and "feminine". A word that embraces freedom of expression, a space free of judgment and prejudice. A word that takes us back to our own history - symbolizing that we have always been here and will always remain. Today, the word embodies the creative expressions that capture the diverse essence of the Latino culture. "

latinconscience  

И един свободен превод:
OMETEO: В религията на ацтеките, OMETEO е Nahua-думата, използвана за описание на двойнствения дух на Бога на Боговете. Това е една дума, която обединява всичко, което е "мъжественост" и "женственост" в един божествен баланс. Това е дума, говореща за свобода на израза и за пространство, освободено от преценки и предубеждения.

Това е дума, която връща ацтеките към тяхната собствена история и символизира: "ние винаги сме тук и ще останем завинаги". Днес, думата въплъщава съзидателната изразност, която улавя различната същина на Латино-културата.